Nowelizacja ustawy o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, o obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz.U. 2004 nr 34, poz. 192 z późn. zm.), która weszła w życie 8 sierpnia, jest ukoronowaniem starań całego środowiska polskich winiarzy, którzy od lat zabiegali o wprowadzenie przepisów ułatwiających im uprawę winogron, produkcję i sprzedaż wina.

Wpis do ewidencji

Jesteśmy na dobrej drodze, aby odtworzyć stare tradycje winiarstwa w Polsce - akcentują krajowi producenci.

Produkować wino może każdy, kto chce, ale tylko na potrzeby własne. Gdy chce wprowadzić je do obrotu, musi zarejestrować się w Centralnym Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez ARR.

- Wpis do ewidencji ARR oznacza zobowiązanie producenta do obowiązków, m.in. składania informacji i deklaracji dotyczących wielkości zbiorów winogron oraz wielkości produkcji i zapasów moszczy oraz win gronowych - tłumaczy Bartłomiej Kulisz z Agencji Rynku Rolnego.

Zgodnie z ustawą termin rejestrowania się w ARR upływa 31 lipca każdego roku, czyli w ostatnim dniu tzw. roku winiarskiego, który trwa od 1 sierpnia do 31 lipca. Wyjątkowo w tym roku takie zgłoszenie można składać do 12 września. Winiarzom pozostały więc cztery dni na wpis do ARR, w którym przekazują oni dane o swojej firmie, rodzaju oferowanego produktu i dane działek, na których uprawiana jest winorośl. Na podstawie takiego zgłoszenia przedsiębiorca wpisywany jest do ewidencji prowadzonej przez prezesa ARR i otrzymuje swój numer ewidencyjny.

Bez laboratorium

Nowa ustawa usuwa istotną przeszkodę hamującą rozwój winiarstwa w Polsce. Do art. 17a dodano przepis, który znosi wymóg posiadania przez producentów urządzeń laboratoryjnych do badań fizykochemicznych, odpowiednich linii technologicznych i magazynowych spełniających skomplikowane parametry techniczne. Natomiast zmieniony art. 30 ustawy przewiduje zwolnienie winiarzy z obowiązku prowadzenia składu podatkowego, gdy ich produkcja nie przekracza 100 hektolitrów na rok. Jednak wino musi być opatrzone znakami akcyzy.