Ministerstwo Finansów zaproponuje rządowi przyjęcie projektu budżetu na 2009 r. z dochodami na poziomie około 269,8 mld zł i wydatkami w wysokości około 288 mld zł. Przy obu wielkościach nie uwzględniono środków z UE i wydatków na projekty finansowane nimi.

W czerwcowych założeniach, resort finansów przedstawił prognozę dochodów na poziomie 310,5 mld zł i wydatków w wysokości 328,7 mld zł. W obu przypadkach uwzględniono jednak środki unijne. MF szacowało w czerwcu, że bez ich uwzględnienia wydatki powinny w przyszłym roku wynieść 287,1 mld zł.

Rząd ma się zająć również projektami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i o podatku akcyzowym

Rząd ma się zająć również projektami ustaw o podatku dochodowym od osób prawnych i o podatku akcyzowym, a także projektem ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Akademia Ekonomiczna ubiega się o nadanie statusu Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Status uniwersytecki daje uczelni wyższa rangę wśród szkół wyższych. Uniwersytet Ekonomiczny będzie czwartym uniwersytetem w Poznaniu, po Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza, Uniwersytecie Przyrodniczym i Uniwersytecie Medycznym.

Omówiony zostanie również poselski projekt ustawy o niektórych zawodach medycznych

Rząd ma zapoznać się także z informacją o realizacji "Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015" w roku 2007 i omówić projekt stanowiska wobec poselskiego projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych.

Celem projektowanej ustawy jest uregulowanie w sposób kompleksowy kwalifikacji i zasad wykonywania wybranych zawodów medycznych, które są dotychczas nieobjęte regulacjami ustawowymi w Polsce, a są uregulowane w innych państwach członkowskich Unii Europejskiej.