Spośród większych spółek analitycy na długoterminowe inwestycje polecają m.in. PBG, Asseco Poland i firmy paliwowe. Wśród mniejszych wskazują Kęty i Integer.
Po ponad 4-procentowym wzroście WIG20 w piątek w poniedziałek inwestorzy spokojniej kupowali akcje. WIG20 zyskał wczoraj 2,45 proc., a WIG 2,19 proc. Poprosiliśmy szefów działów analitycznych domów maklerskich o wskazanie czterech, pięciu firm, w które warto zainwestować w długim terminie, czyli co najmniej na rok.

Odciążenie budżetu

Marek Juraś z DM BZ WBK spośród największych firm poleca Lotos, w którym dzięki modernizacji rafinerii w Gdańsku moce produkcyjne wzrosną o 75 proc., zapewniając dodatkowe źródło zysków od 2010 roku. Potencjalna zmiana krajowych regulacji dotyczących rezerw obowiązkowych paliw spowoduje odciążenie bilansu Lotosu o ponad 1,5 mld zł oraz kolejne 1,4 mld w latach 2011–2012.
Reklama

Inwestycje w remonty

Kolejne typy to Rafako, które będzie korzystać z wielomiliardowych inwestycji w remonty i rozbudowę nowych mocy w elektrowniach, i Atrem prowadzący działalność w dobrze rokującym segmencie usług inżynieryjnych z zakresu aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki.

Reklama
– Główni klienci Atremu są realizują duże inwestycje, co korzystnie przełoży się na wyniki – mówi Marek Juraś.
Wskazuje też na Integer, alternatywnego operatora pocztowego, który ma szansę znacząco zwiększyć udział w rynku, kosztem Poczty Polskiej.
– Nowe projekty, takie jak dystrybucja przesyłek poprzez paczkomaty, pokazują, że zarząd ma ambitne plany – dodaje analityk DM BZ WBK.Marcin Materna z Millennium DM wybiera m.in. PBG.
– Posiada bardzo dobry portfel zamówień na poziomie 6,17 mld zł, który zabezpiecza w znacznym stopniu przychody na bieżący i przyszły rok – mówi analityk Millennium DM.
Wśród największych spółek poleca też BZ WBK, a z mniejszych Kogenerację. Firmie ma sprzyjać oczekiwany wzrost cen energii elektrycznej w najbliższych latach związany z wyrównywaniem cen z Europą Zachodnią oraz duże zyski ze sprzedaży świadectw pochodzenia energii elektrycznej. Uznanie Millennium DM zdobyły też Kęty, lider na rynku profili aluminiowych i opakowań giętkich, i MNI, która działa w branży medialnej, usług dodanych do telefonii komórkowej, w telekomunikacji oraz turystyce. Analityk zwraca też uwagę na Torfarm, który po przejęciu Prospera jest liderem rynku. Dzięki efektowi skali oraz sukcesowi projektu sprzedaży leków pod własnymi markami firma może istotnie poprawić rentowność w długim terminie.
Tomasz Binkiewicz z DM BOŚ spośród największych stawia na Asseco Poland m.in. z powodu skutecznie wdrażanej strategii konsolidacji firm IT na rynkach międzynarodowych przy zachowaniu stosunkowo wysokiej rentowności. Na szerokim rynku jego typy to Farmacol, na którego korzyść przemawia m.in. stosunkowo niskie zadłużenie i wyższa rentowność od konkurentów z branży, Elstar Oils, który powinien być beneficjentem rosnącego rynku biopaliw i TUP. Ze względu na bardzo dobre perspektywy rozwoju związane ze spodziewaną liberalizacją usług pocztowych wśród typów DM BOŚ, podobnie jak w DM BZ WBK, pojawia się Integer.

Skuteczna restrukturyzacja

Beskidzki Dom Maklerski z największych poleca Agorę i PKN. Tak jak Millennium DM wśród mniejszych firm stawia m.in. na Kęty.
– Spółka szybko i skutecznie przeprowadziła restrukturyzację, nie tracąc przy tym udziałów w rynku. Pod względem prognozowanych wskaźników P/E czy EV/EBITDA na bieżący i przyszły rok spółka jest wyraźnie niedowartościowana względem konkurencyjnych spółek – mówi Krzysztof Pado z BDM.
Pozostałe zalecenia to EMC z branży prywatnej służby zdrowia, która według BDM w długim terminie należy do najbardziej perspektywicznych w naszej gospodarce, oraz ES-System i Radpol. Te spółki działają w niszowych branżach, oferują nowoczesne produkty i praktycznie nie są zadłużone.
145 proc. wzrósł od początku roku kurs Integer.pl