Budowa dużych obiektów budowlanych wymaga większej liczby pozwoleń. Od 14 sierpnia obowiązują bowiem przepisy, które nakazują inwestorom uzgadnianie projektów takich obiektów pod kątem ochrony przeciwpożarowej.

Ochrona przeciwpożarowa

Zgodnie ze znowelizowanym rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej projekty budynków średniowysokich, wysokich i wysokościowych, a także budynków niskich, ale o strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 1 tys. mkw., będą wymagały aprobaty rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. W terminie 14 dni od dokonania uzgodnienia rzeczoznawca będzie musiał przesłać informację o tym do komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.

Aprobata rzeczoznawcy będzie także konieczna dla wszystkich rodzajów hoteli, a nie tylko tych największych, jak jest obecnie, oraz obiektów magazynowych i produkcyjnych ze strefą pożarową o powierzchni powyżej 5 tys. mkw., nawet jeżeli ilość przechowywanych tam materiałów palnych jest niewielka.

Budowa garaży

– Nowelizacja była potrzebna, bowiem do tej pory pojawiały się wątpliwości, w jakich przypadkach konieczne są uzgodnienia przeciwpożarowe. Wcześniejsze przepisy nie były zmieniane od ponad sześciu lat i konieczne było ich doprecyzowanie – mówi Piotr Wojtaszewski z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.

Nowelizacja zwiększa też wymagania przeciwpożarowe w stosunku do garaży. Wszystkie projekty garaży wielopoziomowych oraz garaży zamkniętych o więcej niż dziesięciu stanowiskach postojowych będą wymagały akceptacji rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Tak samo będzie w przypadku projektowania obiektu budowlanego objętego obowiązkiem wykonania systemu sygnalizacji pożarowej, stałych urządzeń gaśniczych lub dźwiękowego systemu ostrzegawczego.

Egzaminy zawodowe

Nowelizacja określiła taż dokładne zasady przeprowadzania egzaminów na rzeczoznawców do spraw przeciwpożarowych. Egzamin ten składa się z części pisemnej w formie testu obejmującego 40 pytań z zakresu znajomości przepisów prawa i zasad wiedzy technicznej oraz z części ustnej. Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej będzie mógł jednak zwolnić z części pisemnej egzaminu osobę, która ma co najmniej 15-letnią praktykę w wykonywaniu czynności kontrolno-rozpoznawczych lub 10-letnią praktykę w wykonywaniu nadzoru nad czynnościami kontrolno-rozpoznawczymi. Osoba taka będzie musiała jednak złożyć wniosek o zwolnienie z egzaminu, dołączając do niego dokumentację w postaci własnych opracowań i publikacji dotyczących zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Podstawa prawna

● Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 16 lipca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz.U. nr 119, poz. 998).