W br. poziom wykorzystania funduszy UE na lata 2007 - 2013 wygląda dramatycznie – ostrzega Business Center Club.
Reklama

Według szacunków BCC w pierwszym półroczu 2008 roku udało się wykorzystać tylko 3 procent środków przyznanych Polsce.

Najbardziej zaawansowane są programy Pomoc Techniczna i Kapitał Ludzki, natomiast najgorzej udaje się wdrażanie programu Infrastruktura i Środowisko. Z tego ostatniego, największego ze wszystkich programów, pod koniec czerwca br. nie wydano ani złotówki.

"Polska stoi przed szansą dokonania jakościowego skoku w poziomie życia swoich obywateli"

Business Center Club podkreśla, że Polska stoi przed szansą dokonania w najbliższych kilkunastu latach jakościowego skoku w poziomie życia swoich obywateli. Tę szansę daje plan rozwojowy przyjęty w Strategii Rozwoju Kraju 2007 - 2015, w ramach którego na cele rozwojowe przeznaczonych zostanie 110 miliardów euro z funduszy europejskich w powiązaniu ze środkami budżetowymi.

Według BCC obecnie najważniejsze jest objęcie jak największej ilości środków z przyznanych Polsce funduszy umowami o dofinansowanie i rozpoczęcie ich realizacji. Konieczna jest mobilizacja całej administracji odpowiedzialnej za wdrażanie środków.

Zdaniem członków BCC, ze względu na rosnącą siłę złotego, powodującą topnienie dostępnych funduszy, trzeba przyspieszyć decyzję o wejściu do strefy euro.