"Prezes UKE stwierdził, iż skala naruszeń w roku 2008 i 2009 r. określona na podstawie danych i wyjaśnień przekazanych przez TP, wyniosła:

- 2287 - w przypadku odpowiedzi na zapytania o dostęp do kanalizacji kablowej (liczba zapytań, w których, możliwe było zestawienie dat wpłynięcia zapytania i udzielenia na nie odpowiedzi, wyniosła 4990, a naruszenia wystąpiły w 45,83% przypadków tych zapytań),

-106 - w przypadku odpowiedzi na reasumpcje zapytań o dostęp do kanalizacji kablowej (liczba reasumpcji zapytań, w których, , możliwe było zestawienie dat wpłynięcia reasumpcji zapytania i udzielenia na nią odpowiedzi, wyniosła 176, a naruszenia wystąpiły w 60,22% przypadków reasumpcji zapytań)

-2434 - w przypadku przestrzegania terminu zawarcia umowy o dostęp do kanalizacji kablowej (liczba wniosków o dostęp, w których, , możliwe było zestawienie dat wpłynięcia wniosku i ostatecznego podpisania umowy, wyniosła 2884. a naruszenia wystąpiły w 84,39% przypadków wniosków o dostęp)" - poinformowało UKE.

Urząd zaznaczył, że kanalizacja jest jednym z najbardziej wrażliwych i ważnych miejsc infrastruktury telekomunikacyjnej dla każdego operatora. Jej budowa pochłania znaczną ilość finansowych środków inwestycyjnych podmiotów chcących zaistnieć na rynku usług telekomunikacyjnych, a jej budowa w miastach jest w chwili obecnej praktycznie niemożliwa. Bez dostępu do kanalizacji nie można wybudować żadnej znaczącej sieci telekomunikacyjnej opartej na liniach światłowodowych i kablowych.