Dzięki podpisanej między resortem środowiska a NFOŚiGW umowie fundusz stanie się krajowym punktem kontaktowym dla unijnej inicjatywy Life+. Za tą nazwą kryje się ponad 2,1 mld euro, które UE chcę przeznaczyć do 2013 roku na wsparcie miękkich projektów w zakresie ochrony środowiska (inwestycje infrastrukturalne Unii Europejskiej finansuje za pośrednictwem programu Infrastruktura i Środowisko).

W grę wchodzą przedsięwzięcia w zakresie np. zachowania różnorodności przyrodniczej, zarządzanie środowiskiem oraz dotyczące informowania i komunikacji o środowisku.

Według Jana Rączki, prezesa NFOŚiGW, podmioty zainteresowane uzyskanie dotacji z inicjatywy Life+ mogą składać wnioski do 21 listopada. W tym roku fundusz ma dla nich 10 mln euro.

Projekty w dziedzinie ochrony przyrody mogą dostać do 75 proc. dofinansowania z funduszy unijnych. Natomiast w przypadku projektów szkoleniowych będzie to 50 proc. Dodatkowe środki dla beneficjentów chce także przeznaczyć sam fundusz, tak by finansowany udział beneficjentów był jak najmniejszy. Przy grantach w wysokości do 75 proc. kosztów projektu fundusz dorzuci dodatkowe 20 proc. z własnych środków. Natomiast w przypadku dotacji do 50 proc. będzie to nawet 40 proc.

NFOŚiGW nie będzie decydował o przyznawaniu dotacji w ramach inicjatywy Life+. Ponieważ jest to program obejmujący całą UE, decyzja będzie zapadała w KE. To oznacza, że polskie projekty będą konkurowały o pieniądze z przedsięwzięciami zgłoszonymi przez pozostałe państwa członkowskie. Rolą funduszu będzie wspieranie beneficjentów w przygotowaniu wniosków oraz przekazywanie ich do Brukseli.

75 proc. dofinansowania można maksymalnie uzyskać z funduszy unijnych

Więcej: www.nfosigw.gov.pl