"Pierwotny termin wydania decyzji UOKiK został zapowiedziany na 22 września. Wcześniejsze wyrażenie zgody na transakcję jest pozytywnym sygnałem dla klientów i rynku telekomunikacyjnego, gdyż osłabia pozycję dominującego operatora w Polsce, tworząc dla niego silną konkurencję" - czytamy w komunikacie.

Przedstawiciele Netii podawali wcześniej, że transakcja będzie mogła zostać sfinalizowana na przełomie III/ IV kw., po realizacji wszystkich warunków zawieszających (zgoda regulatora jest jedną z nich). Wtedy rozpocznie się migracja klientów Tele2, która może zakończyć się po 12 miesiącach.

Cena zakupu Tele2 przez Netię wynosi 31,4 mln euro (105,8 mln złotych) i może wzrosnąć o kolejne 4,8 mln euro (16,2 mln zł) w zależności od przyszłych wyników działalności operacyjnej. Dodatkowa płatność zostanie przekazana w ratach w ciągu 12 miesięcy.

Po ogłoszeniu zawarcia transakcji 30 czerwca, prezes Netii Mirosław Godlewski poinformował, że spółka spodziewa się, iż na koniec roku będzie miała ponad 400 tys. klientów usług szerokopasmowych (tak jak zakładano wcześniej) i ponad 1 mln klientów usług głosowych (wobec zakładanych 580 tys. przed przejęciem Tele2).

Netia podała wtedy też, że spodziewa się osiągnięcia w 2008 roku przychodów w wysokości 1050,0 mln zł wobec 950 mln zł oczekiwanych wcześniej. Wynik EBITDA miał wynieść 125,0 mln zł.

W swoim komunikacie, wydanym po ogłoszeniu przejęcia, dyrektor wykonawczy Telekomunikacji Polskiej (TP SA) Ireneusz Piecuch ocenił, że fuzja zaszkodzi mniejszym graczom na rynku. Z wypowiedzi przedstawicieli Urzędu Komunikacji Elektronicznej wynika, że UKE nie widzi takiego zagrożenia, a silna konkurencja zmusi operatora dominującego do obniżania cen.

"Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku" - czytamy w komunikacie wydanym przez UOKiK.

W połowie sierpnia Netia podniosła całoroczną oficjalną prognozę przychodów do 960,0-975,0 mln zł i zapowiedziała kolejną po finalizacji transakcji z Tele2.

Narastająco w I-II kw. 2008 roku Netia miała 259,29 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 88,94 mln zł straty rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 480,95 mln zł wobec 409,97 mln zł.