Rząd Iraku zaaprobował w niedzielę wstępne porozumienie między swym resortem ropy naftowej a firmą Royal Dutch Shell w sprawie eksploatacji złóż gazu ziemnego na południu Iraku.

Porozumienie przewiduje powołanie wspólnego przedsięwzięcia przez państwową iracką firmę South Oil. Co z Shellem. Szczegółów na razie nie ujawniono.

Agencja Associated Press pisze, że oczekuje się, iż Shell zainwestuje w to przedsięwzięcie od 3 do 5 miliardów USD w ciągu pięciu lat i że wydobycia gazu ze złóż na południu Iraku będzie wynosić co najmniej 14-17 milionów metrów sześciennych dziennie.

Przedstawiciele sektora naftowego w Iraku przyznają, że każdego dnia kraj traci gaz ziemny wartości ok. 40 milionów USD. Chodzi o gaz towarzyszący ropie naftowej i spalany, aby umożliwić jej wydobycie.

Wspólne przedsięwzięcie z Shellem ma umożliwić zagospodarowanie tych zasobów gazu na potrzeby krajowe i na eksport.