Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu wzrosły o 0,1% w porównaniu do poprzedniego miesiąca, natomiast w ujęciu rocznym inflacja wyniosła 3,6%, podał Główny Urząd Statystyczny. W maju inflacja roczna wyniosła także 3,6% r/r.

"Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem [w ujęciu miesięcznym - przyp. ISB] miały w tym okresie podwyżki opłat związanych z transportem (o 2,1%), a także wzrost cen napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (o 2,7%), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,19 pkt proc. i 0,16 pkt proc. Spadek cen żywności (o 1,4%) obniżył ten wskaźnik o 0,32 pkt proc." - czytamy w komunikacie.

W okresie styczeń-lipiec br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 3,5%, podał też GUS.

W lipcu inflacja w ujęciu rocznym znalazła się poza górną granicą pasma wahań celu inflacyjnego banku centralnego (2,5% +/- 1 pkt proc.)

"Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały podwyżki opłat związanych z mieszkaniem (o 7,0%) oraz wzrost cen żywności i napojów bezalkoholowych (o 4,0%), które podniosły ten wskaźnik odpowiednio o 1,72 pkt proc. i 0,99 pkt proc. Dynamika cen odzieży i obuwia oraz spadek cen w zakresie transportu obniżyły wskaźnik w tym okresie odpowiednio o 0,43 pkt proc. i 0,17 pkt proc." - czytamy dalej w komunikacie.

Trzynastu uwzględnionych w ankiecie ISB ekonomistów oczekiwało, że wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych (CPI) wyniósł w lipcu 3,4% r/r. Prognozy oscylowały między 3,3% a 3,5%, przy średniej na poziomie 3,41%.

Resorty finansów i gospodarki zgodnie szacowały lipcowy poziom wskaźnika CPI na 3,5%.