Od końca czerwca 2009 r. na przedsiębiorcach ciążą nowe obowiązki związane z paczkowaniem produktów, wprowadzanych do obrotu w opakowaniach. Wprowadzają je przepisy ustawy z 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz.U. nr 91, poz. 740).

Zakres odpowiedzialności

Przedsiębiorca, który jest paczkującym, importerem, sprowadzającym lub zlecającym paczkowanie, odpowiada za to, że ilość rzeczywista towaru, jaka jest w opakowaniu, odpowiada ilości nominalnej, podanej na opakowaniu jednostkowym. Dodatkowo ponosi odpowiedzialność za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Paczkujący na zlecenie może przejąć odpowiedzialność za zorganizowanie i przeprowadzenie kontroli wewnętrznej ilości towaru paczkowanego. Kontrola polega na zbadaniu każdej sztuki tego towaru albo próbek.

Wprowadzanie do obrotu

Towary paczkowane wprowadzane są do obrotu w opakowaniach o dowolnej ilości nominalnej, która musi być jednakowa dla całej partii i nie powinna przekraczać 50 kg lub 50 l oraz nie może zostać zmieniona bez naruszenia opakowania. Jedynie wina: niemusujące, żółte, musujące, likierowe, aromatyzowane oraz napoje spirytusowe muszą mieć opakowania jednostkowe o ilościach nominalnych określonych w załączniku do ustawy o towarach paczkowanych.

Na towarze paczkowanym umieszcza się następujące oznakowania: nazwę produktu, nominalną ilość produktu, firmę paczkującego, zlecającego paczkowanie, sprowadzającego i importera.