Polskie społeczeństwo się starzeje. Chętnych do zamieszkania w domu seniora będzie coraz więcej. Stawka miesięczna za pobyt wynosi nawet 5 tys. zł, ale przygotowanie domu jest bardzo drogie.
Przy uruchamianiu prywatnego domu opieki nad osobami starszymi trzeba pamiętać, że nie są to placówki, które mają za zadanie wyłącznie zorganizować czas wolny swoim mieszkańcom. Ich zadaniem jest zapewnienie pomocy w czynnościach życia codziennego, jak w ubieraniu się, jedzeniu, myciu, kąpaniu. Do placówek należy także załatwianie prywatnych spraw mieszkańców, w tym zakup odzieży i obuwia oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.
Właściciele istniejących placówek podkreślają, że trzeba postawić na wysoki standard i jakość obsługi.
– Coraz większą uwagę przywiązuje się także do tego, by w domu panowała rodzinna atmosfera i domowe warunki. Dlatego w wielu domach seniora można umeblować pokój sprzętami z własnego domu – zauważa przedstawiciel domu opieki w Warszawie.
By dom seniora był przyjazny dla jego mieszkańców, nie powinien znajdować się w centrum miasta.
– Powinien być usytuowany na obrzeżach, gdzie jest cisza i spokój. Jeśli nie dysponuje własnym ogrodem, w pobliżu powinien znajdować się park – podkreśla Joanna Sobolewska z Domu Seniora pod Poznaniem.
Jeśli myślimy o wybudowaniu domu od podstaw, potrzebna jest działka o powierzchni przynajmniej 2–3 tys. mkw. Jej zakup to około 0,5 mln zł.
Jeśli planujemy wynajęcie domu i dostosowanie go do potrzeb osób starszych, trzeba liczyć się z comiesięcznymi kosztami wynajmu, które wahają się w granicy od 3 do 6 tys. zł. Do tego dochodzi jednak remont placówki, który będziemy musieli przeprowadzić na własny koszt.
– Jeśli zależy nam na wysokim standardzie obiektu, powinniśmy zdecydować się na budowę placówki od podstaw. Tylko wtedy dostosujemy go do potrzeb przyszłych mieszkańców – uważa Barbara Tumińska z Rezydencji Senior w Koleczkowie.Trzy osoby w pokoju

Planując uruchomienie domu, trzeba liczyć się z wydatkiem 1– 2 mln zł.
W domu wielokondygnacyjnym obowiązkowo musi być winda, i tylko na to trzeba wydać około 100 tys. zł.
– Winda nie będzie konieczna, jeśli w budynku wielokondygnacyjnym pokoje mieszkalne będą zlokalizowane tylko na parterze – mówi pracownik z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.
Na wyposażenie każdego pokoju trzeba przeznaczyć około 3–7 tys. zł, w zależności od tego, ile osób będzie w nim przebywało. W jednym pokoju mogą mieszkać najwyżej trzy osoby. Na każdą z nich powinno przypadać nie mniej niż 6 mkw. Pokoje jednoosobowe nie mogą być mniejsze niż 9 mkw. Najbardziej podstawowe wyposażenie to łóżko, szafa, stół, krzesła oraz szafka nocna. Na każde pięć osób powinna przypadać jedna łazienka, a na każde cztery osoby jedna toaleta.
– Na łazienkę trzeba przeznaczyć około 5 tys. zł, a toaletę 2 tys. zł – szacuje Joanna Sobolewska.
Przypomina, że pomieszczenia te powinny zostać wyposażone w uchwyty ułatwiające korzystanie z nich osobom mniej sprawnym.
W placówce, w której więcej niż połowę mieszkańców stanowią osoby leżące, istnieje możliwość zmniejszenia liczby toalet i łazienek o 25 proc.
W domu seniora należy też wydzielić miejsce na kuchnię, która musi spełniać wymogi sanepidu. A to oznacza wyposażenie pomieszczenia w klimatyzację, sprzęt ze stali nierdzewnej. Na ten cel należy przeznaczyć kilkadziesiąt tysięcy złotych. Wydatki będą mniejsze o około 30 proc., jeśli zdecydujemy się na zakup urządzeń z rynku wtórnego.
Konieczne jest także wydzielenie miejsca na kaplicę. 5 tys. zł należy przeznaczyć na urządzenie świetlicy, w której staną stoły i krzesła, fotele, kanapa oraz zostanie stworzony kącik telewizyjny.
Do prowadzenia całodobowego domu opieki nad osobami starszymi potrzebne jest zezwolenie. Wydaje je wojewoda. Przed wydaniem decyzji pracownicy urzędu wojewódzkiego przeprowadzają oględziny obiektu, w którym będzie prowadzona działalność. Wcześniej zgodę na jego użytkowanie powinien wydać sanepid, Państwowa Staż Pożarna, inspektor budowany.
W ciągu 14 dni od zakończenia oględzin wojewoda wydaje zezwolenie oraz wpisuje placówkę do rejestru – jeśli nie ma zastrzeżeń do obiektu.Stawki za pobyt są zmienne

A ile zarobimy? Stawka za pobyt jednej osoby waha się od 2 do nawet 4–5 tys. zł miesięcznie. Opłata będzie wyższa w przypadku osoby wymagające pełnej opieki.
– Na leki i środki czystości dla jednej osoby trzeba miesięcznie przeznaczyć do150 zł. W przypadku specjalistycznych leków wydatki mogą wzrosnąć do kilkuset złotych, dlatego częstą praktyką jest przerzucanie kosztów z tym związanych na rodzinę – mówi Joanna Sobolewska.
Największy wydatek to koszty personelu. Przyjmuje się, że na 12–15 osób powinny przypadać dwie zawodowe pielęgniarki oraz dwóch wolontariuszy. Potrzebne będą także kucharki, które będą znały się na dietach. Wydawanie posiłków powinno odbywać się co najmniej trzy razy dziennie. Ostatni posiłek powinien być podawany nie wcześniej niż o godzinie 18.00. To powoduje, że w placówce powinny być zatrudnione przynajmniej dwie kucharki, które będą pracowały na zmianę.
Pomieszczenia placówki muszą być sprzątane nie rzadziej niż raz dziennie, dlatego warto zatrudnić sprzątaczkę, która zawsze będzie na miejscu.
Dodatkowym wydatkiem, który trzeba uwzględnić, są koszty wizyt lekarskich. Przyjmuje się, że na dwie pielęgniarki, dwie kucharki oraz sprzątaczkę i lekarza trzeba miesięcznie wydać około 8 tys. zł netto.
Mieszkańcom domu dobrze jest także zapewnić opiekę duszpasterską oraz wizyty rehabilitanta.
– O fachowy personel nie jest łatwo. Wielu zgłaszającym się do pracy osobom brakuje doświadczenia zawodowego – uważa Barbara Tumińska z Rezydencji Senior w Koleczkowie.
Trzeba pamiętać także o tym, że koszty utrzymania obiektu wzrastają zawsze zimą, gdy dochodzi konieczność ogrzewania domu.
– Miesięcznie na ten cel trzeba przeznaczyć od 500 zł do 1 tys. zł – zauważa pracownik domu opieki w Warszawie.
Przyjmuje się, że działalność staje się dochodowa po przynajmniej pięciu, sześciu latach. Planując uruchomienie domu seniora, trzeba pamiętać, że konkurencja na rynku już jest spora. W samym województwie mazowieckim funkcjonuje ponad 100 tego rodzaju placówek. Jednak w sposób legalny, czyli z zezwoleniem wojewody, działają tylko 32.
WYMAGANE DOKUMENTY
Dokumenty potrzebne do uzyskania zezwolenia na prowadzenie domu spokojnej starości:
● wniosek o zezwolenie, którego wzór można pobrać ze strony urzędów wojewódzkich,
● dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się dom,
● zaświadczenie potwierdzające możliwość użytkowania obiektu,
● koncepcja prowadzenia placówki,
● informacja o sposobie finansowania i niezaleganiu z płatnościami wobec urzędu skarbowego i składkami do ZUS,
● informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności osoby, która będzie kierowała placówką,
● zaświadczenie, że jej stan zdrowia pozwala na prowadzenie placówki.
OBOWIĄZKI
Domy seniora powinny zapewniać:
● pomoc w czynnościach życia codziennego, w tym pomoc w ubieraniu się, jedzeniu, myciu i kąpaniu,
● organizację czasu wolnego,
● pomoc w zakupach odzieży i obuwia,
● pielęgnację w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.