Średnia długość zatrudnienia u jednego pracodawcy wynosi w Polsce osiem lat. Wciąż pokutuje stereotyp, że pracownik, który często zmienia miejsce zatrudnienia, jest nielojalny i wolniej się uczy. Stąd też jedna trzecia Polaków pracuje u jednego pracodawcy ponad 15 lat. Nasi rodacy zachowują się inaczej niż Amerykanie czy Duńczycy, dla których zmiana pracodawcy jest naturalnym elementem kariery.

Nowa praca w nowym mieście

Polacy rzadziej niż pracownicy z Zachodu decydują się również na zmianę miejsca zamieszkania. Jedna czwarta przedsiębiorstw deklaruje, że w obecnej sytuacji ekonomicznej będzie wymagać od swoich pracowników gotowości do zmiany miasta zamieszkania.

Na migrację za pracą najczęściej decydują się pracownicy z branż IT oraz budowlanej i technologicznej, ale są to raczej przeprowadzki krótkoterminowe. Do osób często zmieniających pracę i skłonnych do migracji można zaliczyć również absolwentów, którzy dopiero szukają swojego miejsca na rynku pracy.