Korekta strategii dla górnictwa węgla kamiennego na lata 2007–2015, przygotowana przez Ministerstwo Gospodarki, przewiduje, że Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria nie staną się spółką zależną Jastrzębskiej Spółki Węglowej (JSW).

– Korekta strategii po uzgodnieniach międzyresortowych została skierowana na Komitet Rady Ministrów i będzie w najbliższym czasie rozpatrywana – mówi Ryszard Kwieciński z biura prasowego Ministerstwa Gospodarki.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało korektę strategii dla górnictwa na wniosek Ministerstwa Skarbu Państwa, które wykonuje uprawnienia właścicielskie wobec koksowni Victorii. Firma, która kupuje od JSW 20 proc. potrzebnego jej węgla, nigdy nie chciała stać się jej spółką zależną. Obawiała się, że JSW nie zapewni jej rozwoju.

Jeśli rząd zgodzi się, żeby Victoria pozostała samodzielną firmą, będzie oznaczało to zmiany w planach tworzenia Polskiej Grupy Węglowo-Koksowej. Zgodnie ze strategią, grupa miała powstać wskutek przejęcia przez Jastrzębską Spółkę Węglową KWK Budryk oraz Kombinatu Koksochemicznego Zabrze i właśnie Victorii. JSW przejęła tylko Budryka. Według pierwotnej strategii, Polska Grupa Węglowo-Koksowa miała mieć blisko 50-proc. udział w krajowym rynku produkcji koksu.

JSW to największy w Polsce producent węgla koksowego. Najwięksi klienci JSW to koksownie ArcelorMittal Poland. W 2008 roku JSW sprzedała 9,1 mln ton węgla. Na rynek polski trafiło ok. 7,4 mln ton węgla z JSW, z czego 3,9 mln ton kupiły koksownie ArcelorMittal Poland. Przejęcie przez JSW koksowni Zabrze i Victoria ograniczyłoby uzależnienie spółki od sprzedaży węgla Arcelorowi.

Jaki będzie los Victorii, jeśli dojdzie do zmiany strategii?

– Zostanie włączona do puli spółek przeznaczonych do prywatyzacji – powiedział Maciej Wewiór, rzecznik Ministerstwa Skarbu Państwa.