Kampania reklamowa sieci sklepów Żabka prowadzona była od września do końca października 2008 roku. Towarzyszące jej hasło - "Informujemy, że decyzją zarządu spółki Żabka Polska 15 września 2008 roku zamykamy żabki" sugerowało - zdaniem UOKiK - zamykanie sklepów tej sieci. Komunikaty te nie zawierały informacji, że w rzeczywistości sieć nie kończy działalności, a hasło dotyczy akcji promocyjnej. Kampania została przeprowadzona w prasie, telewizji oraz w sieci sklepów.

O szczegółach klienci mogli dowiedzieć się, dzwoniąc pod podany numer infolinii. Zdaniem Urzędu, odesłanie do infolinii mogło sugerować, że klienci uzyskają dodatkowe informacje na temat likwidacji sklepów, a nie akcji promocyjnej. Dopiero w drugim etapie kampanii przedsiębiorca wyjaśnił, że organizuje loterię promocyjną i że zostały zamknięte nie sklepy, ale sejfy w kształcie żabki.

Urząd uznał, że spółka, reklamując w ten sposób akcję promocyjną, a nie zakończenie działalności, wprowadziła konsumentów w błąd. Firma musi opublikować decyzję UOKiK na swoich stronach internetowych oraz w jednym z dzienników ogólnopolskich. Decyzja nie jest prawomocna. Przedsiębiorca może się od niej odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

UOKiK zakwestionował już wcześniej podobną praktykę, gdy sieć Media Markt organizowała wyprzedaże pod pretekstem likwidacji sklepu. Z informacji umieszczonych w prasie oraz na bilbordach wynikało, że sieć planuje zakończyć działalność w Rzeszowie, a konsumenci mogą dokonać zakupów "po raz ostatni". Dwa dni przed planowanym zakończeniem działalności opublikowano kolejne płatne ogłoszenie o ponownym otwarciu placówki, tłumacząc jednodniowe zamknięcie inwentaryzacją. Urząd uznał jednak, że firma wprowadziła konsumentów w błąd i zobowiązał ją do złożenia oświadczenia, że podawał do publicznej wiadomości nieprawdziwie informacje.

UOKiK prowadzi obecnie 18 postępowań dotyczących reklamy.