Nie zawsze banki, które płacą wysokie odsetki, wymagają założenia standardowego rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego. Przykładem może być AIG Bank, który przy otwieraniu lokaty uruchamia bezpłatny rachunek techniczny. Bank nie prowadzi obsługi kont osobistych, a więc rachunek pomocniczy służy jedynie do wpłaty i wypłaty środków z depozytu. Takie rozwiązanie nie generuje dodatkowych kosztów związanych z prowadzeniem konta i kartą kredytową.

Dostępne są również depozyty oraz konta oszczędnościowe, których oprocentowanie zależy od liczby produktów, z jakich korzystamy w banku.

Premia za produkty

W ubiegłym tygodniu Polbank EFG wprowadził do oferty półroczną lokatę premiowaną, na której oprocentowanie podstawowe wynosi 6 proc. Za każdy produkt klient otrzyma dodatkowe punkty procentowe. Za posiadanie regularnego salda na poziomie 10 tys. zł oprocentowanie wzrasta do 6,35 proc. Aby uzyskać maksymalne 7,21 proc. na lokacie, oprócz kilku dodatkowych usług trzeba mieć łącznie na obydwu rachunkach ponad 50 tys. zł.