"W tej chwili decyzja o kolejnym zacieśnieniu polityki pieniężnej musi być podjęta z ostrożnością. Oczekujemy spowolnienia i może to być niebezpieczne w tym kontekście. Jest to oczywiście decyzja RPP i jej oceny czy presja inflacyjna utrzymuje się czy nie" - powiedziała Piątkowska.

"Cel inflacyjny NBP może zostać osiągnięty w 2010 roku" - dodała.

Od początku 2004 r. Narodowy Bank Polski realizuje cel inflacyjny na poziomie 2,5 proc. z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 pkt proc. NBP utrzymuje poziom stóp procentowych spójny z realizowanym celem inflacyjnym, wpływając na wysokość nominalnych krótkoterminowych stóp procentowych rynku pieniężnego.