Wczoraj Sejm uwzględnił 7 z 17 senackich poprawek do nowelizacji prawa zamówień publicznych. Rozszerzona zostanie możliwość uzupełniania przez przedsiębiorców dokumentacji. Zamawiający będzie miał obowiązek wezwać nie tylko do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów, ale także pełnomocnictw.

- Za najkorzystniejszą uznaję poprawkę dotyczącą uzupełniania pełnomocnictw. Nie zgadzam się z poglądami, że jest to dopuszczalne już w oparciu o regulacje kodeksu cywilnego. W zakresie niemożności uzupełniania pełnomocnictw jest jednolite orzecznictwo arbitrów. Przy szalonym formalizmie wobec pełnomocnictw ich jasne zasady uzupełniania są konieczne - ocenia Piotr Trębicki, radca prawny w Kancelarii Gessel w Warszawie.

Podkreśla, że w poprawce Senatu wprowadzono negatywną zmianę dla firm, powodującą zawężenie zakresu stosowania instytucji uzupełniania ofert.

- Senacka poprawka proponuje powrót do możliwości uzupełniania dokumentów nie później niż w dniu upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert - wskazuje Piotr Trębicki.