Wstępny plan Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zakłada, że w 2010 roku wydatki na realizację projektów współfinansowanych środkami z Unii Europejskiej wyniosą 44,6 mld zł, z czego wkład samej UE wyniesie ponad 36,7 mld zł, a budżetu państwa przeszło 7,8 mld zł - poinformowała we wtorek PAP rzeczniczka resortu Anna Konik-Żurawska.

Wcześniej Centrum Informacyjne Rządu podało, że na wtorkowym posiedzeniu rząd zapoznał się z planem wydatków oraz refundacji z UE na przyszły rok, przedstawionym przez minister rozwoju regionalnego Elżbietę Bieńkowską.

"Plan zaproponowany przez minister Bieńkowską będzie konsultowany i może jeszcze ulec zmianie w toku uzgodnień międzyresortowych" - zastrzegła po posiedzeniu rządu Konik-Żurawska.

MRR szacuje, że będzie w stanie uzyskać w 2010 roku z budżetu UE - 23 mld zł refundacji z tytułu wydatków na finansowanie projektów.

Większość unijnych środków będzie pochodzić z funduszy przyznanych Polsce przez UE na lata 2007-2013. Pozostałe środki będą pochodzić z Funduszu Spójności, przeznaczonego na duże projekty transportowe i środowiskowe, które Polska może wykorzystywać do końca 2010 roku oraz z programu pomocy państw EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu).

Do końca tego roku rząd zamierza wydać 16,8 mld zł ze środków UE przeznaczonych na lata 2007-2013

Polska jest największym odbiorcą unijnej pomocy. Na lata 2007-2013 Unia Europejska przyznała nam ponad 67 mld euro na realizację polityki spójności; środki mogą być wydawane do 2015 roku. Największym programem unijnym jest program operacyjny Infrastruktura i Środowisko z budżetem 27,9 mld euro; jest on przeznaczony na realizację dużych inwestycji infrastrukturalnych, tj. dróg i autostrad. Pozostałe programy operacyjne to: m.in. Kapitał Ludzki (9,7 mld euro), Innowacyjna Gospodarka (8,3 mld euro) i Rozwój Polski Wschodniej (2,3 mld euro).

Ponadto resort rozwoju przewiduje w przyszłym roku refundacje w wysokości 988 mln zł w związku z zakończeniem realizacji projektów tzw. pomocy technicznej, czyli wsparcia instytucji wdrażających programy unijne na lata 2004-2006. Budżet państwa będzie musiał też przeznaczyć 1 mld 388 mln zł na wydatki związane ze wsparciem instytucji wdrażających programy unijne na lata 2007-2013 oraz program EFTA.

"W zaplanowanych wydatkach na 2010 rok w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, PO Rozwój Polski Wschodniej oraz Funduszu Spójności zostały ujęte wydatki budżetowe w wysokości 11,8 mld zł na budowę dróg w ramach projektów unijnych, które zasilą Krajowy Fundusz Drogowy" - napisano w komunikacie.

Do końca tego roku rząd zamierza wydać 16,8 mld zł ze środków UE przeznaczonych na lata 2007-2013; do tej pory wydane zostało ok. 6,3 mld zł na realizację unijnych przedsięwzięć w tym czasie.