Tym samym deficyt budżetowy po lipcu okazał się niższy o 1,1 mld zł niż deficyt po pierwszych sześciu miesiącach tego roku. Z tzw. operatywnego sprawozdania z wykonania budżetu na koniec czerwca 2009 r. wynika bowiem, że po czerwcu deficyt wyniósł ponad 16,6 mld zł. Zgodnie z szacunkami MF deficyt po lipcu jest także niższy o 1,1 mld zł od deficytu zaplanowanego na ten okres w harmonogramie dochodów i wydatków budżetowych.

Według harmonogramu po pierwszej połowie roku deficyt miał wynieść 16,9 mld zł. Potem miał nastąpić spadek do 12,1 mld zł i stopniowy wzrost do 18,2 mld zł.

Harmonogram przestał być jednak aktualny w związku z nowelizacją ustawy budżetowej na ten rok. Senat przyjął ustawę bez poprawek w ubiegły piątek. Teraz czeka ona na podpis prezydenta.

Zgodnie z nowym budżetem tegoroczny deficyt ma wynieść 27,2 mld zł. W związku z tym resort finansów musi przygotować nowy harmonogram dochodów i wydatków.