Na urlop i na sport

Na równie duży socjal mogą liczyć pracownicy drugiej, polskiej firmy petrochemicznej, PKN Orlen. Mają prawo otrzymać ryczałt urlopowy w wysokości średnio 950 zł, a w przypadku pobytu sanatoryjnego 1425 zł. Dla emerytów i rencistów dofinansowanie wypoczynku wynosi 600 zł na osobę, a dzieci – 450 zł. Orlen dofinansowuje zajęcia sportowe i bilety na imprezy kulturalne. Są bezzwrotne zapomogi losowe i zwrotne, ale bardzo nisko oprocentowane kredyty mieszkaniowe do 25 tys. zł. Działalność socjalna PKN Orlen kosztuje rocznie ok. 25 mln zł, a składka na fundusz socjalny jest powiększona o 30 pkt proc. w porównaniu z wymaganiami ustawy.

PKP, które zatrudniają 100 tys. osób, na fundusz socjalny przeznaczyły w ubiegłym roku 171 mln zł. Nie trzeba przekonywać, że jest to firma, której daleko do dobrej kondycji finansowej.

Także w firmach energetycznych odpisy na składki socjalne są dużo wyższe niż określają to przepisy.

– W spółce Energa i w innych spółkach, w których podpisana jest umowa społeczna, obowiązuje odpis trzykrotny – przyznaje Beata Ostrowska z Grupy Energa.

Składka podstawowa na fundusz wynosi 112,5 proc. średniej płacy: na zapomogi losowe, finansowanie zakupu paczek świątecznych dla dzieci oraz pożyczki mieszkaniowe do 15 tys. zł. Jest też dofinansowanie wypoczynku – do 2,7 tys. zł na osobę.

Pracownicy PZU, poza standardowymi dopłatami do własnego wypoczynku i wypoczynku dzieci (do 1 tys. złotych na osobę) mogą korzystać ze zniżek przy zawieraniu ubezpieczeń majątkowych i komunikacyjnych w PZU.

– W tym roku pracownicy Centrali PZU i PZU Życie otrzymali karnety do kina i na fitness – dodaje Magdalena Olborska z PZU.

ZASADY DZIAŁANIA FUNDUSZU SOCJALNEGO

Tworzą go pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników. Wysokość funduszu wynosi 37,5 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzednim lub w II półroczu roku poprzedniego (w sytuacji gdy przeciętne wynagrodzenie w tym okresie było wyższe). Wysokość odpisu podstawowego na pracownika zatrudnionego w warunkach uciążliwych jest wyższa i wynosi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. Wysokość odpisu podstawowego może być też zwiększona o kolejne 6,25 proc. O tyle samo (6,25 proc.) odpis może się zwiększyć, jeśli pracodawca sprawuje również opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, którzy pracowali w firmie. Układ zbiorowy w zakładzie pracy może zmienić wysokość składki na fundusz socjalny.