Środki z programu Komisji Europejskiej Life+ można uzyskać na ochronę przyrody i zachowanie bioróżnorodności, zarządzanie środowiskiem i projekty dotyczące informowania i komunikacji o środowisku.

Ministerstwo Środowiska przekazało w piątek Narodowemu Funduszowi zarządzanie tym programem Komisji Europejskiej. Porozumienie podpisali minister środowiska prof. Maciej Nowicki i prezes Funduszu Jan Rączka. Na program w latach 2007-13 w skali całej unii przeznaczono 2,1 mld euro. Coroczna pula przypadająca na Polskę to 10 mln euro.

Wnioski dotyczące ochrony przyrody mogą uzyskać do 75 proc. kosztów przedsięwzięcia, połowę środków z Life+ uzyskać mogą projekty szkoleniowe i wspierające zarządzanie środowiskiem. Dofinansowanie mogą uzyskać podmioty prywatne i publiczne.

Profesor Nowicki apelował, by ze środków korzystały organizacje pozarządowe. "Duże projekty, dobrze przygotowane oraz mające znaczenie dla poprawy środowiska w Unii Europejskiej mogą liczyć na dofinansowanie" - zaznaczył. Life+ ma promować nowatorskie rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska. Promowane będą też takie rozwiązania, które można pokazać innym, by wdrożyli je u siebie.

Minister chciałby, by środki pozwoliły na szkolenia osób zajmujących się ochroną środowiska w terenie - na wszystkich szczeblach samorządów. "Bardzo pomogłoby mi w pracy również szkolenie dla polityków i dziennikarzy, szczególnie w sprawach dotyczących ochrony klimatu" - mówił podczas konferencji prasowej w Warszawie.

"Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska w ostatnim czasie stał się prawdziwym centrum jakości, jeśli chodzi o zarządzanie gospodarką środowiska" - powiedział prezes Rączka. Liczy on, że doświadczenie Funduszu pozwoli na przekazanie do Komisji Europejskiej dobrych wniosków, które przejdą przez unijne sito weryfikacji.

Dotychczas pozytywną ocenę Komisji Europejskiej i środki uzyskało sześć projektów na kwotę 10,5 mln euro, spośród 40 polskich wniosków. Prezes funduszu liczy, że uda się wykorzystać 100 proc. przeznaczonych dla Polski środków oraz uzyskać dodatkowe, z puli niewykorzystanej przez inne kraje.

Dla tych projektów, które uzyskają akceptację komisji, Fundusz zarezerwował dodatkowe środki - łącznie ok. 86 mln zł. Wnioski, które dostaną połowę środków z Unii, mogą liczyć na dodatkowe 40 proc. z NFOŚ, a te, które zostaną dofinansowane przez KE do 75 proc., z Funduszu mogą uzyskać jeszcze 20 proc. wartości projektów.