Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu nie zmienił się wobec poprzedniego miesiąca, zaś roczny wskaźnik inflacji wyniósł 3,5% czyli identycznie jak w czerwcu br., podał resort komunikacie.

"Ministerstwo Finansów szacuje, że wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w lipcu 2009 r. (miesiąc poprzedni = 100) wyniósł 100,0. Oznacza to, że roczna dynamika cen konsumpcyjnych w tym miesiącu utrzymała się na poziomie 103,5" - głosi komunikat.

W połowie ub. miesiąca eksperci resortu gospodarki szacowali, że inflacja w lipcu wyniesie 3,5% r/r.

Opublikowana w pod koniec czerwca centralna ścieżka projekcji inflacyjnej NBP zakłada, że średnioroczna inflacja konsumencka wyniesie w tym roku 3,2%, w roku 2010 spadnie do 2,1%, zaś w 2011 roku - do 2,0% (wobec 4,2% w 2008 r.). Cel inflacyjny (2,5% r/r) ma być osiągnięty w połowie 2010 roku.

W znowelizowanej w lipcu ustawie budżetowej poziom średniorocznej inflacji, przyjęty do wyliczenia waloryzacji rent i emerytur, wyniesie 3,0%.