Przewiduje on m.in., że Polscy przewoźnicy latający do Stanów Zjednoczonych będą przekazywali Amerykanom dane dotyczące "imiennego rejestru pasażera".

"Celem tej umowy jest m.in. zapobieganie i zwalczanie terroryzmu i przestępstw z nimi związanych, przestępczości zorganizowanej o charakterze ponadnarodowym i ucieczek przed nakazem aresztowania" - czytamy w uzasadnieniu rządowego projektu.

Wiceminister spraw zagranicznych Jan Borkowski zaznaczył, że "umowa gwarantuje poszanowanie podstawowych praw i wolności, a zwłaszcza prywatności".

Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu

Po atakach terrorystycznych 11 września 2001 r. Stany Zjednoczone zobowiązały przewoźników lotniczych, wykonujących przeloty na trasach do i z USA, do udzielania dostępu elektronicznego do danych zawartych w "imiennym rejestrze pasażera". W 2007 roku zawarta została umowa w tej sprawie między UE a USA.

"Na mocy tej ustawy zostanie stworzone zobowiązanie prawne do przekazywania danych pasażera do Departamentu Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA" - powiedział minister Borkowski. Dodał, że chodzi o dane dot. m.in. imienia i nazwiska pasażerów, rezerwacji, daty planowanej podróży, informacji o płatności, bagażu, miejscu w samolocie.

Projekt trafi teraz pod obrady Sejmu.