Wczoraj Sejm uwzględnił 7 z 17 senackich poprawek do nowelizacji prawa zamówień publicznych.

Rozszerzona zostanie możliwość uzupełniania przez przedsiębiorców dokumentacji. Zamawiający będzie miał obowiązek wezwać nie tylko do uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów ale także pełnomocnictw. Uzupełnione dokumenty będą jednak musiały potwierdzać spełnianie przez firmy warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie warunków przedmiotowych, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- Za najkorzystniejszą uznaję poprawkę dotyczącą uzupełniania pełnomocnictw. Nie zgadzam się z prezentowanymi poglądami, że jest to dopuszczalne już w oparciu o obecnie obowiązujące regulacje Kodeksu cywilnego. W zakresie niemożności jakiekolwiek uzupełniania pełnomocnictw mamy stosunkowo jednolite orzecznictwo arbitrów (np. sygn. akt: UZP/ZO/0-1106/04). Przy szalonym wręcz formalizmie wobec pełnomocnictw, ich jasne zasady uzupełniania są konieczne – ocenia Piotr Trębicki, radca prawny, szef zespołu zamówień publicznych w Kancelarii GESSEL w Warszawie.

W tej samej poprawce Senatu wprowadzono negatywną zmianę dla firm

Podkreśla jednak, że w tej samej poprawce Senatu wprowadzono negatywną zmianę dla firm, powodującą zawężenie praktycznego zakres zastosowania instytucji uzupełniania ofert. - Senacka poprawka proponuje powrót do możliwości uzupełniania dokumentów na dzień nie późniejszy niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo termin składania ofert – wskazuje Piotr Trębicki.

Sejm uwzględnił także poprawkę, która rozszerza sankcje utraty wadium na wykonawców, którzy w odpowiedzi na wezwanie zamawiającego nie złożyli pełnomocnictw lub oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego.

- Pozytywnie oceniam czujność Senatu w zakresie modyfikacji sejmowej wersji przepisu, który ma zapobiec zmowom – uważa Piotr Trębicki.

Część przepisów nowelizacji pzp będzie można już stosować w przetargach rozpoczętych przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów. Chodzi o poprawianie omyłek w ofertach , zminę ogłoszeń i specyfikacji, a także przesłanek odrzucenia oferty.