Mimo że termin zainstalowania euroskrzynek minął 24 sierpnia, ponad 70 proc. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych nie dokonało jeszcze wymiany. Operatorzy będą żądać dla nich kar.
Okres przewidziany na wymianę skrzynek pocztowych wynosił pięć lat. Jednak w całej Polsce dokonano tego zaledwie w 30 proc. Do zmiany nie spieszą się spółdzielnie mieszkaniowe. Prywatni operatorzy pocztowi zapowiadają dochodzenie swoich praw z tytułu strat w sądach cywilnych.

Omijanie prawa