W wyniku połączenia podwyższony został kapitał zakładowy PDK - spółki przejmującej, który wynosi aktualnie 55.400.000 zł i dzieli się na 554.000 akcji o wartości nominalnej 100 zł każda.

Połączenie nastąpiło przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej (Fiolet) na spółkę przejmującą (PDK) w zamian za akcje, które spółka przejmująca wyda akcjonariuszom spółki przejmowanej.

"Akcje emisji połączeniowej wydane zostaną akcjonariuszom Fiolet w ten sposób, że 1 akcja emisji połączeniowej zostanie wydana za posiadane akcje Fiolet w stosunku 1 520/354 000" - podano w komunikacie.

"Zgodnie z planem połączenia, otrzymane przez emitenta w ten sposób akcje, pozwolą na uzyskanie przez Getin Holding 25,60% udziału w kapitale zakładowym Fiolet-PDK. Zważywszy zaś na podpisaną z akcjonariuszem spółki Fiolet-PDK umowę opcji na akcje tej spółki, Getin Holding może do dnia 31.03.2009r. uzyskać udział stanowiący 32,80% w jej kapitale zakładowym" - czytamy dalej.

Nowa spółka posiadać będzie sieć sprzedaży na którą składa się 245 oddziałów własnych rozmieszczonych na terenie całego kraju oraz ponad 5500 placówek partnerskich tworzących tzw. zewnętrzną sieć sprzedaż.

W ofercie produktowej Fiolet- PDK znajdą się: kredyt hipoteczny, samochodowy, gotówkowy, fundusze inwestycyjne, karty kredytowe, ubezpieczenia komunikacyjne i na życie.

Powszechny Dom Kredytowy rozpoczął działalność w 2003 roku jako pośrednik w sprzedaży produktów finansowych. Początkowo skupiał się na udzielaniu kredytów samochodowych. W kolejnych latach poszerzał ofertę o kredyty gotówkowy i hipoteczny, karty kredytowe, ubezpieczenia oraz fundusze inwestycyjne.

Fiolet powstał w 2004 roku. Rok później został częścią Getin Holding. Kolejnym etapem rozwoju było połączenie w październiku 2007 roku z Getin Raty. Od początku Fiolet specjalizował się w sprzedaży kredytów gotówkowych i hipotecznych, oferował też karty kredytowe i ubezpieczenia.