Wcześniej w środę na przetargu głównym resort sprzedał obligacje tej serii o wartości 2,2 mld zł, czyli całą ofertę. Popyt wyniósł 8,99 mld zł. Średnia cena obligacji PS0413 wyniosła 964,59 zł (po tej cenie sprzedawane sa papiery na przetargu uzupełniającym) przy cenie minimalnej na poziomie 964,50 zł i średniej rentowności na poziomie 6,138%.