Od 1 października powinien działać numer telefoniczny 116 - bezpłatny ogólnoeuropejski numer dla dzieci i rodziców, którzy potrzebują pomocy - poinformowała dziś prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej (UKE) Anna Streżyńska.

Grupa numerów 116 (tj. 116 000 - numer interwencyjny w sprawie zaginionych dzieci, 116 111 - telefon zaufania dla dzieci, 116 123 - telefon wsparcia emocjonalnego) to ogólnoeuropejskie i darmowe linie telefoniczne. Zostały uruchomione na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z lutego i października 2007 roku.

Zgodnie z nimi tylko numer 116 000 musi być dostępny całodobowo. W przypadku dwóch pozostałych nie ma takiego obowiązku, ale konieczne jest pozostawienie informacji głosowej o tym, w jakich godzinach pełniony jest na linii telefonicznej dyżur.

Streżyńska powiedziała, że do obsługi numerów w Polsce zgłosiła się Fundacja Dzieci Niczyje, która zawarła porozumienie z Polkomtelem (operator sieci Plus).

"Numer jest przydzielany operatorowi dla potrzeb działalności tej fundacji. Polkomtel wystąpił do nas z wnioskiem o przyznanie tego numeru, a fundacja podpisała z nim porozumienie o jego wykorzystanie" - wyjaśniła prezes UKE.

Streżyńska dodała, że obecnie trwają przygotowania do uruchomienia numeru. "Prace trwają od lutego. Umówiliśmy się z fundacją, (...) że od października (...) numer będzie dostępny" - zaznaczyła. Dodała, że wtedy też rozpocznie się promocja tej usługi.

"Udało się dojść do porozumienia ws. rozliczeń między operatorami w przypadku numeru 116"

Prezes UKE podkreśliła, że udało się też dojść do porozumienia w sprawie rozliczeń między operatorami w przypadku numeru 116. Na ostatnim spotkaniu w tej sprawie eksperci rynku telekomunikacyjnego i operatorzy przyjęli wspólne stanowisko - numery 116 nie mogą być źródłem przychodów. Dlatego nie będzie rozliczeń pomiędzy nimi z tych połączeń.

KE zobowiązała państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, by krajowe organy regulacyjne (w przypadku Polski - Urząd Komunikacji Elektronicznej) mogły przydzielać numery.

"To sugestia Komisji Europejskiej. Każdy kraj musi zgodnie z własnymi potrzebami określić, czy takie numery są potrzebne i w jakiej formule powinny one działać" - powiedziała Streżyńska.

Dodała, że wiele zależy od organizacji pożytku publicznego. "Jeżeli stwierdzą, że taki numer byłby potrzebny, to wówczas powinien być uruchomiony" - dodała prezes UKE.

Rok temu KE zwróciła się do krajów UE o jak najszybsze uruchomienie numeru 116

Rok temu KE zwróciła się do krajów UE o jak najszybsze uruchomienie numeru 116. "Ten numer jest w kilku krajach już aktywny, a w kilku na etapie uaktywniania" - powiedziała.

Na początku lipca wicepremier, minister spraw wewnętrznych i administracji Grzegorz Schetyna w liście do Komisarz ds. Społeczeństwa Informacyjnego i Mediów Viviane Reding zapowiedział wsparcie rządu i koordynację prac na rzecz wdrożenia numerów 116 w Polsce.