Dyrektor departamentu finansów publicznych Ministerstwa Finansów Dariusz Atłas poinformował, że chodzi o przesunięcie 3 mln 898 tys. zł na zwiększenie zatrudnienia w Głównym Inspektoracie Weterynarii (GIW) o 34 osoby, w wojewódzkich inspektoratach - o 121 osób i w granicznych inspektoratach weterynarii - o 15 osób. W sumie zatrudnienie zwiększy się od 1 września o 170 etatów.

Wiceminister rolnictwa Kazimierz Plocke, uzasadniając wniosek, powiedział, że zwiększenia zatrudnienia w Inspekcji Weterynaryjnej jest konieczne, gdyż zostały zwiększone zadania.

"Większy obrót zagraniczny zwierzętami wymaga dodatkowych osób w placówkach granicznych"

Wyjaśnił, że większy obrót zagraniczny zwierzętami wymaga dodatkowych osób w placówkach granicznych. W GIW zwiększenie obsady jest spowodowane realizacją programów zwalczania chorób zakaźnych u zwierząt takich jak białaczki, gruźlicy czy salmonelli.

Najwięcej etatów otrzymają wojewódzkie inspektoraty weterynarii. Osoby te będą zajmowały się realizacją zwalczania choroby Ayjeszkyego. Jak zaznaczył Plocke, zlikwidowanie tej choroby umożliwi eksportowanie żywych świń do krajów unijnych. Dodał, że zwalczenie choroby będzie trwało kilka lat (do 2013 r.) i wymaga przeprowadzenia wielu badań laboratoryjnych.

Plocke poinformował, że dla wykonania zadań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt zaplanowanych na 2008 r. brakuje 80 mln zł.

Resort rolnictwa wystąpił z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o regulację płac

Zastępca Głównego Inspektora Weterynarii Janusz Związek poinformował, że resort rolnictwa wystąpił także z wnioskiem do Ministerstwa Finansów o regulację płac. Płace w Inspekcji Weterynaryjnej nie były zmieniane od 2004 r. i są na niskim poziomie. Średnie wynagrodzenie brutto w GIW wynosi ok. 2.820 zł, a w wojewódzkich inspektoratach - 2.900 zł.

Związek zaznaczył, że resort finansów nie zgodził się na podwyżkę płac. Jego zdaniem, nie powinno być tak, by osoby zatrudnione w centrali zarabiały mniej niż w terenie.

W Inspektoracie Weterynarii na koniec 2007 r. zatrudnionych było ok. 5.800 osób, w tym 2.700 lekarzy weterynarii. W GIW pracowało 76 osób, w tym 44 lekarzy weterynarii.