Wynagrodzenia bankowców w zbyt dużym stopniu premiują ryzyko ponoszone przez banki – uważa Komisja Nadzoru Finansowego.
Sprzeczna ze zdrowymi zasadami zarządzania ryzykiem polityka płacowa może być szkodliwa nie tylko dla banku i jego akcjonariuszy, ale też dla deponentów i kredytobiorców – napisał do prezesa Związku Banków Polskich w liście, do którego dotarła GP, przewodniczący KNF Stanisław Kluza.
W jego opinii w związku ze spadkiem wyników wiele banków podwyższa ceny usług i podejmuje działania restrukturyzacyjne, m.in. ogranicza wynagrodzenia i redukuje zatrudnienie, natomiast nie rezygnuje z premiowania ryzykownych – zdaniem KNF – operacji.