W zakończonym w piątek konkursie w Działaniu 8.1 w programie Innowacyjna Gospodarka Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zebrała wnioski od 1329 przedsiębiorców na kwotę 900 mln zł.

Jednak środków unijnych nie starczy dla wszystkich. PARP przeznaczył na drugi w tym roku konkurs na wsparcie na założenie e-biznesu 144 mln zł. Jeśli resort spraw wewnętrznych nie sięgnie do kieszeni i nie zwiększy budżetu (było tak w pierwszym w tym roku naborze), to unijne pieniądze dostanie zaledwie co szósty przedsiębiorca.

W poprzednim naborze wsparcie dostało 221 przedsiębiorców, z czego około połowy z województwa mazowieckiego.

Według Moniki Karwat-Bury, rzecznika PARP, agencja planuje ostatni w tym roku konkurs w Działaniu 8.1 przeprowadzić we wrześniu.