Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) przesłało do resortu finansów prognozę, przewidującą do budżetu na 2009 rok, według których przychody brutto z prywatyzacji wyniosą w przyszłym roku ok. 12 mld zł, poinformował w środę minister skarbu Aleksander Grad. Minister zapewnił, że choć dotychczas przychody z prywatyzacji wyniosły w Br. Nieco ponad 0,5 mld zł, całoroczny plan wynoszący 2,3 mld zł jest niezagrożony.

„Przyszły rok będzie rokiem dobrym, jeśli chodzi o wpływy z prywatyzacji. Oficjalnie, po analizie przesłałem do ministra finansów naszą prognozę do budżetu na rok 2009 – to jest kwota ok. 12 mld zł” – powiedział Grad w wywiadzie dla TVN CNBC Biznes.

Według niego, nie ma zagrożenia niewykonaniem tegorocznego planu 2,3 mld zł przychodów z prywatyzacji brutto.

„Już jest ponad 500 mln zł w tej chwili, natomiast do końca roku – patrząc na plany sprzedaży poszczególnych spółek, kiedy będą domykane transakcje, ten plan w tym roku wykonamy” – powiedział minister.

Główne źródła przychodów prywatyzacyjnych to m.in. spółki energetyczne oraz firmy z sektora węglowego.

Grad powtórzył, że – po planowanym na 20 października br. debiucie giełdowym – Enea zostanie w pełni sprywatyzowana, poprzez sprzedaż akcji Skarbu Państwa inwestorowi branżowemu, w 2009 roku.

„Chcemy również, żeby doszło w tym czasie do sprzedaży dwóch kopalń węgla brunatnego: Konin i Adamów. Będziemy szukać takiego rozwiązania, żeby w procesie prywatyzacji tych trzech firm rozwiązać problem PAK-u” – powiedział minister.

Wyjaśnił, że resort liczy na rozwiązanie problemu Zespołu Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin „poprzez porozumienie wśród akcjonariuszy, żeby próbować we wspólnym procesie sprzedaży swoich aktywów w PAK-u znaleźć najlepsze rozwiązanie”.

Główny inwestor w Elektrimie, Zygmunt Solorz-Żak wielokrotnie deklarował w przesłości, że choć Elektrim – obecny inwestor ZE PAK – preferuje realizację prawa pierwokupu akcji PAK-u od Skarbu Państwa i pozostanie w tej spółce, dopuszcza też m.in. wyjście z niej poprzez odstąpienie od umowy prywatyzacyjnej za zwrotem poniesionych nakładów.

Grad powiedział też, że w końcu tego lub na początku przyszłego roku powinno dojść do debiutu giełdowego Kopalni Węgla Kamiennego Bogdanka. Według wcześniejszych informacji, spółka podwyższy swój kapitał o 30%, natomiast Skarb Państwa nie będzie sprzedawał obecnie swoich walorów (96,81%).

Grad mówił wcześniej w tym tygodniu, że pierwotna oferta publiczna największej spółki z sektora elektroenergetycznego, Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) planowana jest na luty 2009 roku, natomiast oferta innej grupy, Tauron Polska Energia, zostanie przesunięta na 2010 rok. Natomiast czwarta ze zintegrowanych pionowo grup energetycznych, Energia, ma być sprzedana inwestorowi, a nie – jak planowano w kwietniowym programie rządu – poprzez giełdę.

Pierwsze oferty publiczne spółek Enea, PGE i Tauron będą składały się tylko z akcji nowych emisji.