Według informacji gazety w przyszłości stan alarmowy ogłaszany będzie, gdy dostawy gazu do UE spadną o 10 proc. W takim wypadku powinny zostać wdrożone odpowiednie działania, np. państwa UE musiałyby zagwarantować sąsiadom dostęp do swoich zapasów gazu - pisze "FTD".

Komisarz UE ds. energii Andris Piebalgs ma jeszcze w tym tygodniu przedłożyć projekt odpowiednich regulacji.

Obecnie stan alarmowy ogłaszany jest w przypadku zagrożenia 20 proc. dostaw gazu do UE. Motywem zaostrzenia systemu były poważne zakłócenia w imporcie surowca w wyniku sporu Rosji i Ukrainy na początku roku.

Propozycje komisarza Piebalgsa zakładać mają również, że poszczególne państwa UE przygotują własne plany awaryjne na wypadek zagrożenia dostaw gazu, tak by zapewnić zaopatrzenie w surowiec w przypadku kłopotów z ważnym dostawcą bądź fragmentem infrastruktury przesyłowej. Chodzi o budowę np. dodatkowego gazociągu, terminalu skroplonego gazu ziemnego, a także utworzenie pola wydobycia surowca. Kroki te miałyby zostać podjęte do 2014 roku.