"Zgodnie z podpisaną umową UniCredit udzielił Skarbowi Państwa opcji sprzedaży (opcji put) z terminem realizacji od dnia zawarcia umowy do 30 czerwca 2009 r. Natomiast Skarb Państwa udzielił UniCredit opcji zakupu (opcji call) z terminem realizacji w okresie od 23 grudnia 2008 r. do 23 grudnia 2009 r." - czytamy we wtorkowym komunikacie resortu skarbu.

"Skarb Państwa będzie miał prawo do jednostronnego rozwiązania umowy opcji do dnia 22 grudnia 2008 r." - wyjaśnia MSP.

UniCredit ma obecnie 59,36 proc. akcji Pekao SA

Do Skarbu Państwa należy 3,96 proc. akcji polskiego banku.

Resort poinformował też, że z chwilą podpisania tej umowy, umowy prywatyzacyjne: z 23 czerwca 1999 roku dotycząca Pekao SA; z 22 października 1998 roku dotycząca BPH SA oraz umowa w sprawie Pekao SA i BPH SA zawarta przez MSP i UniCredit w dniu 19 kwietnia 2006 roku, zostały uznane za w pełni wykonane.