Fed, EBC i BoJ powinny utrzymać swoje benchmarkowe stopy procentowe bez zmian, odpowiednio na poziomach 2 proc., 4,25 proc. i 0,5 proc. - napisali w raporcie opublikowanym dzisiaj.

OECD nie zmienił swojej prognozy wzrostu PKB na świecie w tym roku z szacowanych w czerwcu 1,8 proc.

Ekonomiści OECD spodziewają się jednak słabej aktywności gospodarczej do końca tego roku, bo zamieszanie na rynkach finansowych, załamanie na niektórych dużych rynkach nieruchomości i wysokie ceny surowców i towarów nadal negatywnie wpływają na globalny wzrost gospodarczy.

OECD prognozuje wzrost PKB w krajach G-7 na poziomie 1,4 proc.

OECD prognozuje wzrost PKB w krajach G-7 na poziomie 1,4 proc., podobnie jak w czerwcowych szacunkach.

Organizacja podwyższyła za to prognozy wzrostu PKB dla USA w tym roku do 1,8 proc. z 1,2 proc. w czerwcowych szacunkach.

Dla strefy euro obniżyła zaś do 1,2 proc. z 1,7 proc.

PKB Japonii wzrośnie w tym roku o 1,3 proc. - szacuje OECD. W czerwcu zakładano, że będzie to 1,7 proc.

"Gospodarka Wielkiej Brytanii jest obecnie w recesji, a PKB spadnie w tym kwartale i następnych"

OECD ocenia, że gospodarka Wielkiej Brytanii jest obecnie w recesji, a PKB spadnie w tym kwartale i następnych.

Recesji uda się uniknąć w strefie euro, Japonii i Kanadzie, chociaż utrzymuje się możliwość jej wystąpienia w przypadku tych trzech gospodarek - prognozuje OECD.

OECD ocenia, że cięcie podatków w USA i trwające zamieszanie na rynkach finansowych czyni trudnym do określenia prognozy dla tej największej na świecie gospodarki, z tempem wzrostu w dwóch ostatnich kwartałach tego roku wahającym się między ekspansją a spadkiem.