Od 1 sierpnia nowo powołana spółka LOT Services, należąca do polskiego przewoźnika LOT, będzie obsługiwać pasażerów na warszawskim lotnisku Okęcie - poinformował dziś Andrzej Kozłowski z PLL LOT.

Obecnie usługi dotyczące m.in. załadunku i rozładunku bagażu, transportu pasażerów po płycie lotniska oraz holowania samolotów świadczy należąca do przewoźnika spółka LOT Ground Services, postawiona w stan upadłości likwidacyjnej.

"LOT Services podpisał umowę dzierżawy przedsiębiorstwa LGS z syndykiem masy upadłościowej firmy. Zawarcie umowy gwarantuje zachowanie ciągłości w obsłudze pasażerów na lotnisku Okęcie" - powiedział Kozłowski. Jak dodał, LOT Services ma w założeniu przejąć wszystkie operacje wykonywane dotychczas przez LGS na warszawskim lotnisku.

"Umowa dzierżawy została podpisana na cztery miesiące. W tym czasie powinna zostać zakończona cała procedura przetargu LGS, a także powinien nastąpić wybór oferenta. W sytuacji, gdyby to nie nastąpiło, jest możliwość przedłużenia umowy dzierżawy. Cały czas dążymy do tego, żeby normalnie funkcjonowało lotnisko" - powiedział dziś syndyk masy upadłościowej LGS Tadeusz Kretkiewicz.

Podpisana umowa obejmuje dzierżawę sprzętu i urządzenia do obsługi bagażu

Podpisana umowa obejmuje dzierżawę sprzętu i urządzenia do obsługi bagażu. "LOT Services prowadzi proces rekrutacji. Dziś rusza drugi jego etap. Oferty pracy skierowane są zarówno do pracowników LGS, których umowy wygasają 31 lipca, jak i do osób, które wcześniej nie były zatrudniane przez spółkę" - powiedział Kozłowski z PLL LOT.

Pod koniec maja sąd gospodarczy ogłosił upadłość likwidacyjną LOT Ground Services. Szef NSZZ "Solidarność" w LGS Andrzej Pielak powiedział, że około 1,4 tys. pracowników dostało już wypowiedzenia z pracy do końca lipca.

LGS 10 lipca wygasa certyfikat oraz zezwolenie na świadczenie usług na lotnisku Okęcie

LGS 10 lipca wygasa certyfikat oraz zezwolenie na świadczenie usług na lotnisku Okęcie. Syndyk masy upadłościowej złożył do Urzędu Lotnictwa Cywilnego (ULC) wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu oraz zezwolenia na usługi wykonywane przez LGS. Również nowa spółka LOT Services stara się o dokumenty umożliwiające jej świadczenie usług obsługi pasażerskiej.

"Analizujemy dokumenty obydwu spółek, czyli syndyka LGS i pismo LOT Services. Wyniki naszej analizy będą znane do 10 lipca" - powiedziała dziś rzeczniczka ULC Katarzyna Krasnodębska.

LGS Ground Services powstała w 1992 r. Rocznie obsługuje ponad 100 tys. rejsów oraz ponad 6 mln pasażerów przylatujących i odlatujących z warszawskiego Okęcia. Na koniec 2008 roku firma odnotowała 20,2 mln zł straty; zaległości wobec ZUS wynoszą ok. 8 mln zł, a wobec PPL - ponad 10 mln zł.