Przychody z prywatyzacji w 2010 roku wyniosą ok. 11 - 12 mld zł, czyli będą na poziomie tegorocznego planu, poinformował dziś minister skarbu Aleksander Grad.

"Myślę, że przychody z prywatyzacji w 2010 roku będą w okolicach 11-12 mld zł" - powiedział Grad w wywiadzie dla radia Tok FM. Minister zastrzegł, że MSP wciąż pracuje nad planem prywatyzacji na przyszły rok.

W I połowie 2009 roku kasowe przychody brutto z prywatyzacji w wyniosły 488,3 mln zł, czyli 4,1% planu budżetowego. Przychody netto, które zasiliły budżet w tym okresie, wyniosły 149,6 mln zł (2,4% planu budżetowego na cały rok).

W najbliższym czasie przychody wzrosną o ok.1,3 mld zł

W najbliższym czasie przychody wzrosną o ok.1,3 mld zł dzięki wpływom z podpisanej już umowy sprzedaży resztówek GZE i Vattenfall Heat Poland szwedzkiemu Vattenfallowi.

Grad mówił niedawno, że w wyniku podpisanych już umów Skarb Państwa ma już z prywatyzacji ok. 2 mld zł, choć środki nie zostały jeszcze ujęte w statystykach.

Grad wciąż liczy że w 2009 roku uda się zbliżyć do zakładanych w budżecie 12 mld zł i 6,76 mld zł netto.