Postępowanie zostało wszczęte na wniosek spółki Marks and Spencer Poland, która posiada sklepy odzieżowe oraz działalność usługową związaną m.in. ze sprzedażą żywności. Natomiast MSF Poland prowadzi sklepy pod marką Marks and Spencer w czterech warszawskich centrach handlowych - w Złotych Tarasach, Galerii Mokotów, Arkadii oraz na Targówku.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydała zgodę na połączenie. Na jej podstawie Marks and Spencer Poland nabędzie całe przedsiębiorstwo MSF, które po zakończeniu transakcji zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej w obecnym zakresie.

"Koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji"

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez powstanie lub umocnienie pozycji dominującej na rynku.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.