Jak poinformował Krupiński, Bank Światowy będzie wspierał Polskę w realizacji reformy systemu społecznego, reformy sektora publicznego, wzmacniania konkurencyjności polskiej gospodarki oraz większego zaangażowania Polski w podejmowanie globalnych i regionalnych inicjatyw rozwojowych (szczególnie w obszarze zmian klimatycznych oraz stabilności sektora finansowego).

Rada Dyrektorów zaakceptowała jednocześnie drugą z trzech transz pożyczki dla Polski na realizację tzw. ogólnych celów rozwojowych (Development Policy Loan), o łącznej sumie 3,75 mld USD, które Bank Światowy zobowiązał się udzielić Polsce w latach 2008-2010.

Pierwsza transza została przekazana Polsce pod koniec ubiegłego roku. Obecna jest przeznaczona na realizację reform zarządzania finansami publicznymi, rozwoju sektora prywatnego oraz poprawy uwarunkowań regulacyjnych działalności gospodarczej, reformy rynku pracy mającej na celu wzrost udziału aktywności zawodowej oraz reformy edukacji i służby zdrowia.