Jak powiedział poseł sprawozdawca Witold Sitarz (PO), możliwość emitowania papierów wartościowych będzie miała duże znaczenie dla banków spółdzielczych, bo dzięki temu będą one mogły pozyskiwać kapitał.

Sitarz poinformował, że podczas pierwszego czytania projektu na posiedzeniu sejmowej komisji finansów posłowie zgłosili jedną poprawkę, która dotyczy sposobu zawieraniu umów kredytowych. Do tej pory umowę z klientem podpisywało dwóch członków zarządu banku; jeśli przepis wejdzie w życie, będzie tak jak w innych bankach, czyli do jej podpisania wystarczy podpis jednego członka zarządu lub pełnomocnika.

Wiceminister finansów Dariusz Daniluk odpowiadając na wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa w związku z pozyskiwaniem nowych środków powiedział, że wystarczającymi zabezpieczeniami jest zgoda banku zrzeszającego (jest to bank skupiający małe banki spółdzielcze - PAP) i Komisji Nadzoru Finansowego. Podkreślił, że banki spółdzielcze dobrze zarządzają ryzykiem i dlatego nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych wymogów. Przypomniał, że banki komercyjne takich dodatkowych wymogów też nie posiadają.

O zamierzonej emisji papierów wartościowych bank ma obowiązek powiadomienia prezesa Narodowego Banku Polskiego na 30 dni przed terminem emisji wskazując warunki i wartość emisji.

Podczas drugiego czytania posłowie nie zgłosili poprawek. Głosowanie nad tym projektem odbędzie się podczas bieżącego posiedzenia Sejmu.