Klub PiS chciał, by Sejm rozpatrzył sprawę jeszcze na obecnym posiedzeniu.

Na początku czerwca sejmowa Komisja Finansów Publicznych - głosami PO - opowiedziała się za odrzuceniem wszystkich trzech poselskich projektów w sprawie opcji walutowych. Wcześniej z kolei Komisja Ustawodawcza wskazywała na wątpliwości co do ich konstytucyjności.

Gdy w ubiegłym roku złoty umacniał się, przedsiębiorstwa sprzedające swoje usługi bądź towary za waluty obce zawierały z bankami umowy o tzw. opcje walutowe. Chciały w ten sposób zabezpieczyć się przed ryzykiem kursowym. Gdy złoty się osłabił, banki skorzystały z możliwości kupna waluty w ramach opcji, co w wielu przypadkach postawiło firmy w trudnej sytuacji. Nie zawsze jednak umowy z bankami służyły jedynie do zabezpieczenia kursowego i zawierali je nie tylko eksporterzy.

Projekt PiS przewiduje, że w przypadku braku porozumienia między bankiem a firmą o ewentualnym unieważnieniu umowy decydowały sąd

Poselskie projekty ustaw dotyczą rozwiązania takich sytuacji, w których między bankiem a przedsiębiorcą zawarta została asymetryczna umowa w sprawie opcji (chodzi o nierównomiernie rozłożone ryzyko na strony umów) lub gdy umowa była zawarta w wyniku zastosowania przez bank lub firmę inwestycyjną nieuczciwych praktyk.

PSL i Lewica proponują w swoich projektach, żeby w przypadku braku ugody między przedsiębiorstwami i bankami firmy mogły odstępować od umowy o opcje oraz żeby w czasie negocjacji nie było można ogłosić ich upadłości. Projekt PiS przewiduje, że w przypadku braku porozumienia między bankiem a firmą o ewentualnym unieważnieniu umowy decydowały sądy.

We wtorek tuż po rozpoczęciu obrad Sejmu Aleksandra Natalli-Świat (PiS) wniosła o to, by Sejm rozpatrzył stanowisko Komisji Finansów Publicznych w sprawie projektów jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu. Złożyła wniosek o zwołanie posiedzenia Konwentu Seniorów, który mógłby zdecydować o poszerzeniu porządku obrad.

"Zamierzam to poddać pod głosowanie w Sejmie na przełomie sierpnia i września"

Zarzuciła marszałkowi Bronisławowi Komorowskiego, że "blokuje" prace nad projektami w sprawie opcji walutowych, gdy tymczasem - jej zdaniem - na te rozwiązania czekają przedsiębiorcy. "Te ustawy mogą pomóc dziesiątkom przedsiębiorców, może pomóc tysiącom zatrudnionych w tych firmach, może pomóc polskiej gospodarce, żeby nie pogrążała się dalej w kryzysie" - mówiła. Pytała, czy PO "nie ma odwagi pokazać, że chce te projekty odrzucić, nie chce pomóc przedsiębiorcom".

Komorowski odparł, że prace przebiegają "rutynowo", bo - wyjaśniał - "zawsze kiedy jest wniosek komisji o odrzucenie jakiegokolwiek projektu, to Sejm na ogół się nie spieszy z przeprowadzeniem tego na posiedzeniu izby". Zarządził jednak krótką przerwę w posiedzeniu i zwołał posiedzenie Konwentu Seniorów.

Po wznowieniu obrad marszałek Sejmu zapowiedział, że izba zajmie się projektami w sprawie opcji po przerwie wakacyjnej. "Zamierzam to poddać pod głosowanie w Sejmie na przełomie sierpnia i września" - zadeklarował.