Telekomunikacja Kolejowa uruchomiła system informacyjny, dzięki któremu będzie można sprawdzać rozkład jazdy pociągów przez komórkę, a w przyszłości kupić bilet. Kontrolowana przez Skarb Państwa i PKP, działająca pod marką TK Telekom, spółka wdrożyła pierwsze elementy systemu informacyjnej obsługi transportu kolejowego SITKol. Działa portal www.sitkol.pl, który umożliwia uzyskanie informacji o rozkładzie i zaplanowanie podróży w Polsce i Europie. W przypadku Warszawy system jest zintegrowany z rozkładem jazdy transportu miejskiego. TK Telekom liczy, że integracja uda się także w innych miastach. SITKol umożliwia też śledzenie ruchu pociągów, a w przypadku części z nich także informuje o ewentualnych opóźnieniach. Przedstawiciele TK Telekom nie potrafili wczoraj powiedzieć, kiedy system będzie informował o ewentualnych opóźnieniach wszystkich pociągów.

Informacje zawarte w SITKol dostępne są też za pomocą telefonu komórkowego. Można z nich korzystać albo przez stronę mobile.sitkol.pl, albo wgrywając specjalną aplikację.

W przyszłości przez komórkę można będzie kupić bilet, zarezerwać i kupić miejscówkę. Przy tym wdrożeniu TK Telekom współpracuje z mPay. Z usług mPay mogą korzystać klienci Polkomtelu, np. kupując w Warszawie bilety komunikacji miejskiej i płacąc za parkowanie.

– Bilety na wybrane pociągi PKP Intercity będzie można kupić jeszcze przed zmianą rozkładu. A rozkład co roku zmienia się z 13 na 14 grudnia – mówi Marian Ostasz, dyrektor projektu SITKol w TK Telekom.

Przygotowanie rozwiązania kosztowało 3,6 mln euro, z czego połowa pochodziła ze środków unijnych, a reszta z rezerwy celowej budżetu państwa.