Inwestorzy z reguły dobrze oceniają szefów największych polskich spółek giełdowych – wynika z analizy GP. Największą wartość dodaną wnoszą szefowie firm budowlanych.
W wycenie rynkowej spółek giełdowych zawarta jest nie tylko ocena wyników firm na tle branży i oczekiwań inwestorów, lecz także jej perspektyw. W wycenie akcji zawarta jest też ocena zarządu spółki i jej prezesa, jego poczynań i dokonań oraz sukcesów i porażek, a więc to, czy zarząd i prezes niosą wartość dodaną czy nie.
Z przygotowanego przez nas zestawienie wynika, że najlepiej kierowanymi spółkami są Polimex i PBG oraz GTC. W zestawieniu uwzględniliśmy tylko te spółki z WIG20, których prezesi zasiadają w fotelach co najmniej rok. Wychodzimy bowiem z założenia, że w pierwszym okresie po zmianie szefa spółki kurs akcji uwzględnia nadzieje lub obawy inwestorów, a dopiero po kilku, kilkunastu miesiącach uznają, że mogą ocenić efekty ich pracy.