Karta kredytowa niekiedy przynosi jej posiadaczowi dodatkowe korzyści poza możliwością korzystania z przyznanego limitu. Najwięcej dodatkowych funkcjonalności posiadają najdroższe karty, czyli złote i platynowe. Ponieważ osoby zamożne często podróżują, to prestiżowe karty zwykle są wyposażone w pakiety ubezpieczeń podróżnych. Jednak i najpopularniejsze karty – srebrne – mimo iż są znacznie tańsze, niekiedy również posiadają przydatne w podróży funkcjonalności.

Ubezpieczenia w pakiecie

Na wakacyjnym wypoczynku za granicą najbezpieczniej mogą czuć się posiadacze kart Deutsche Banku, Banku Millennium, BGŻ i Santandar Consumer Banku. Posiadają one bowiem ubezpieczenie obejmujące zwrot kosztów leczenia za granicą, ubezpieczenie bagażu i na wypadek opóźnienia lotu. Ponadto nie trzeba płacić za ich wydanie, gdyż opłaty w łatwy sposób można uniknąć.

Karta Deutsche Banku – DB Silver – posiada bezpłatny pakiet ubezpieczeń „Bezpieczna podróż”. Poza wymienionym wyżej zakresem obejmuje on ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, następstw nieszczęśliwych wypadków oraz assistance, czyli pomoc w różnych trudnych sytuacjach. Podobne pakiety przyznają również Bank Millennium, BGŻ i Santandera, ale w ich przypadku za ubezpieczenie trzeba zapłacić odpowiednio 4,99 zł, 6 zł lub 9 zł miesięcznie.

Kiedy bezpłatnie

Z wymienionych kart można korzystać w pierwszym roku bezpłatnie po spełnieniu bardzo łagodnych warunków. Deutsche Bank i Millennium wymagają jedynie, aby posiadacz dokonał co najmniej jednej transakcji odpowiednio w ciągu miesiąca lub trzech miesięcy od wydania karty. Santander wymaga wykonania trzech operacji w ciągu trzech miesięcy. Najtrudniej jest w BGŻ, gdyż aby nie płacić, trzeba w każdym cyklu rozliczeniowym wykonywać operacje na kwotę nie mniejszą niż 300 zł. W miesiącach, w których warunek ten nie zostanie spełniony, bank nalicza opłatę – 3,5 zł.

Pakiety zapewniające leczenie za granicą zapewniają również karty Banku BPH, Pekao, Raiffeisen Banku i Dominet Banku. Zostały one jednak sklasyfikowane niżej w tabeli, gdyż nie obejmują ubezpieczenia bagażu lub opóźnienia lotu. Pozostałe karty wymienione w tabeli posiadają pakiety, które nie obejmują leczenia. Należy jednak zaznaczyć, że poza trzema wymienionymi wyżej obszarami ubezpieczenia podróżne mogą obejmować również inne zdarzenia. Przed udaniem się w podróż warto więc dokładnie zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, aby wiedzieć, jaki jest zakres ubezpieczenia.