Plan finansowy

Takie założenie legło u genezy produktu określanego jako plan finansowy. Ma on kształt pożyczki lub kredytu hipotecznego. Aby ubiegać się o plan, trzeba posiadać nieruchomość nieobciążoną wpisami do księgi wieczystej albo finansować jej budowę i zabezpieczyć pożyczone pieniądze wpisem hipoteki do księgi wieczystej. Od standardowych kredytów i pożyczek hipotecznych różni się on trybem rozliczeń. Trzeba regulować co miesiąc ustaloną kwotę kapitału i odsetek, ale zapłata powoduje, że spłaconą część kapitałową można ponownie pożyczyć. Ma więc zastosowanie mechanizm właściwy kredytom odnawialnym. Zazwyczaj plany są rozliczane jak kredyt odnawialny, a odsetki nie są naliczane w trybie miesięcznym. Każdy wpływ środków na rachunek traktowany jest jak spłata.

Kredyty odnawialne zaliczone są do najniżej oprocentowanych pożyczek gotówkowych, a kredytodawca nie kontroluje na bieżąco, na co zostaną wydane pieniądze. Są one oprocentowane na poziomie 11–14 proc. rocznie. Inne kredyty i pożyczki gotówkowe, zwłaszcza udzielane wedle uproszczonych procedur, są oprocentowane nawet ponad 20 proc. rocznie.

Znaczną dogodność stanowi jednorazowe zawieranie umowy kredytowej. Najczęściej kredytobiorca podpisuje tylko jedną roczną umowę z bankiem, którą następnie odnawia się co roku na kolejne 12 miesięcy, jeżeli tylko kredytobiorca będzie dotrzymywał warunków i nie dopuści do powstania niedozwolonego salda debetowego.

Ważne!

Aby ubiegać się o plan finansowy, trzeba posiadać nieruchomość nieobciążoną wpisami do księgi wieczystej albo finansować jej budowę i zabezpieczyć pożyczone pieniądze wpisem hipoteki do księgi wieczystej

Stały dostęp do gotówki

Wtedy przy odnowieniu umowy bank pobiera jedynie roczną prowizję, 0,5–1,5 proc. przyznanego limitu kredytowego. Kredytobiorca ma do swobodnego dysponowania zazwyczaj równowartość sześciomiesięcznych stałych dochodów. Może w dowolnym momencie podejmować gotówkę, regulować zobowiązania poprzez przelewy itd. Jedynym zabezpieczeniem żądanym przez bank jest regularny wpływ na konto stałych dochodów oraz zlecenie posiadacza konta do automatycznego pobierania przez bank odsetek i prowizji.