Problem z pieniędzmi

Właściciele budynków muszą na swój koszt usnąć np. eternit z dachów. Jako osoby fizyczne nie mają możliwości otrzymania dofinansowania na taki cel. O środki finansowe mogą jednak ubiegać się gminy.

- Fundusze Ochrony Środowiska dają pieniądze gminom, które mają opracowany program usuwania azbestu na swoim terenie – mówi Tomasz Bryzek.

Samorządy, które przygotują program usuwania azbestu mogą zwrócić Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej np. o pożyczki na zadania publiczne związane z utylizacją, składowaniem oraz przekształcaniem materiałów zawierających azbest.

Za wprowadzenie do Polski wyrobów zawierających azbest grozi kara grzywny lub od 3 miesięcy do 5 lat więzienia

Usuwanie azbestu w Polsce

2002 – 2008 – 1 mln ton
2009- 2012 – 4 mln ton
2013 – 2022 – 5,1 mln ton
2023 – 2032 – 5,4 mln ton