Azbest zostanie unieszkodliwiony w specjalnym urządzeniu, a nie tylko zakopany w ziemi. Taką zmianę przewiduje projekt nowelizacji ustawy z 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.). Propozycja zmiany przepisów trafiła już do Sejmu.

Obecnie elementy zawierające azbest, jak na przykład eternit, są jedynie zakopywane w ziemi. Prawo uniemożliwiało termiczne unieszkodliwienie włókien azbestu w urządzeniach. Takie postępowanie z tymi odpadami było możliwe co prawda w instalacjach, czyli obiektach budowlanych z zespołami specjalnych urządzeń. Jednak w Polsce jak na razie funkcjonuje jedna spalarnia odpadów. Po zmianach prawa odzysk elementów budowlanych np. z rozbiórki, które zawierają szkodliwy dla zdrowia azbest będzie możliwy w specjalnych urządzeniach. Będą one mogły być przewożone z jednego miejsca w inne. Pozwoli to unieszkodliwiać azbest na terenie, gdzie w danym momencie dokonuje się rozbiórki elementów budowlanych zawierających szkodliwą substancję. Nie będzie już konieczności uporania się także z transportem tego niebezpiecznego odpadu.

Nowe technologie

- W projekcie znalazły się propozycje określenia specjalnych wymagań dla urządzeń przewoźnych do unieszkodliwiania azbestu. Ma to na celu przyspieszenie procesu usuwania wyrobów zawierających azbest oraz wprowadzenie ułatwień dla nowych technologii służących przetwarzaniu azbestu, które mogą być stosowane w urządzeniach przewoźnych – mówi Magdalena Sikorska, rzecznik prasowy Ministerstwa Środowiska.

Robert Barczyk, prezes firmy Aton HT oferująca urządzenia i technologie do unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych tłumaczy, że do tej pory sprawny odzysk i unieszkodliwianie odpadów z azbestem był niemożliwy między innymi ze względu na fakt, iż taki proces póki co jest dopuszczony jedynie w instalacji (np. budynki ze stacjonarnymi urządzeniami do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów). Po zmianach proces taki zostanie przeprowadzony z wykorzystaniem urządzenia, które w każdym momencie można przetransportować w inne miejsce.

- Zmiany mogą przyczynić się do sprawniejszego usuwania zagrożenia, jakie dla życia i zdrowa ludzkiego stanowi azbest – dodaje Robert Barczyk. Będzie bowiem możliwe wykorzystanie specjalnego urządzenia, w którym odpady z azbestem są poddawane termicznej obróbce unicestwiającej szkodliwe włókna azbestu. Pozostałości nie muszą być składowane w ziemi. Mogą zostać ponownie użyte np. w budownictwie.