Sejmowa komisja kultury chce wykreślenia poprawek Senatu do ustawy medialnej, które gwarantowałyby mediom publicznym możliwość przerywania reklamami programów, które powstały z pozabudżetowych pieniędzy.

Przeciwko tej poprawce protestował we wtorek Związek Pracodawców Prywatnych Mediów, podkreślając, że senacka poprawka prowadziłaby do dalszej komercjalizacji mediów publicznych.

Senator PiS Wojciech Skurkiewicz, który był autorem spornej poprawki argumentował we wtorek, że w sytuacji, gdy niewiadoma jest kwota, jaką budżet przeznaczy na media publiczne, wykreślenie zakazu przerywania programów reklamami w mediach publicznych miało im pomóc utrzymać się na rynku.

Komisja opowiada się zaś za utrzymaniem poprawki, która zabroni przerywania reklamą audycji powstających za publiczne pieniądze w mediach komercyjnych. Ustawa medialna przewiduje bowiem, że media komercyjne mogą się starać o 10 proc. budżetowych pieniędzy, które budżet państwa przeznaczy na misję publiczną.