Dobry bank powinien być jak dobre ubranie, powinien być dobrze dobrany, elastyczny i pasować do okoliczności. Tak jak dobre ubranie bank nie powinien uwierać, ani przeszkadzać w działaniu. To nie wszystkie istotne cechy dobrego banku, ale jest w tej przenośni dużo prawdy.

Globalny kryzys dotknął także polską bankowość, wpływając na politykę rynkową banków działających w naszym kraju. Dla przedsiębiorstw pojawiły się nowe ryzyka, dotychczas nie uwzględniane przez firmy, np. ryzyko instytucji finansowej z którą współpracujemy. Dostęp do kapitału, płynność, możliwość kontynuacji akcji kredytowej – to nowe wyzwania, które w bezpośredni sposób stanowią obecnie zmartwienie dla nawet największych banków w Polsce, ale w pośredni sposób odbijają się na przedsiębiorstwach. Banki pełnią w gospodarce rolę krwioobiegu. Nie tylko transferują pieniądze, ale pomagają zagospodarować nadwyżki i kredytują znaczną część gospodarki. Z tym ostatnim, w dobie panującego w świecie kryzysu, jest coraz trudniej. A przecież bez kredytowania trudno prowadzić przedsiębiorstwo. Dlatego też właściwy dobór banku na trudne czasy nabiera ogromnego znaczenia. Odpowiedni dobór partnerów bankowych, biorący pod uwagę nie tylko dotychczasową współpracę, ale także przyszłość i sposób w jaki dany bank poradzi sobie z panującym kryzysem, powinien przełożyć się na możliwość uzyskania właściwej pomocy. Pomoc banku powinna być zgodna z najważniejszymi wyzwaniami, jakie stawia przed przedsiębiorstwami każdy kryzys, czy załamanie rynku. W zależności od prowadzonego biznesu, od branży, bank powinien pomóc tak dobrać paletę usług bankowych, by jak najlepiej ukierunkować je na przeciwdziałanie warunkom kryzysowym. Przede wszystkim na wspomaganie płynności, na lepsze i szybsze zarządzanie informacjami, na racjonalizowanie kosztów działalności, bo poza płynnością rentowność działalności ma przecież ogromne znaczenie. Zatem sprawny rachunek bieżący, zarządzanie należnościami i zobowiązaniami, produkty wspomagające płynność i jednocześnie eliminujące ryzyka operacyjne w biznesie – to będą podstawowe obszary gdzie bank może pomóc.

Które z produktów HSBC cieszą się obecnie największą popularnością?

Wszystkie te, które spełniają wcześniej wspomniane kryteria: rachunek bieżący, factoring, akredytywy, rachunki wirtualne, rachunki zastrzeżone (escrow), no i oczywiście kredyty. Sytuacja związana z dużą niepewnością w sektorze bankowym powoduje, że nasz bank coraz częściej proszony jest o potwierdzanie akredytyw. Ogromne międzynarodowe zaufanie do marki HSBC i świetny standing banku to dodatkowa wartość dodana z jakiej korzystają nasi klienci. W kontekście płynności i kosztów warto wspomnieć również o płatnościach w systemie SEPA, z których aktywnie korzystają nasi klienci. Międzynarodowe rozliczenia SEPA - w euro w strefie euro – dopiero powoli są wprowadzane przez banki działające w Polsce. HSBC wdrożyło w pełni zarówno przelewy wychodzące jak i kierowane na rachunki naszych klientów.Czy bankowość internetowa jest teraz koniecznością?

Myślę, że nie jest to kwestia konieczności, a bardziej świadomego wyboru wygody i efektywności. Obecna sprawność systemów bankowości internetowej i ich bezpieczeństwo to dodatkowe zachęty. Nie bez znaczenia są również niższe ceny za usługi wykonywane za pośrednictwem systemów elektronicznych. Systemy te oferują coraz więcej funkcjonalności. W kontekście banku HSBC wspomnę choćby jedną - możliwość internetowego wystawiania akredytyw – to nadal rzadkość.

Co zyskuje przedsiębiorca korzystając z usług HSBC?

Jestem przekonany, że najważniejszą korzyścią jest możliwość budowy długotrwałych i stabilnych relacji z największym bankiem na świecie, który daje swoim klientom dostęp do wiedzy i doświadczeń zbieranych na wszystkich kontynentach. Jesteśmy przecież najbardziej międzynarodowym bankiem lokalnym – działamy w 86 krajach. HSBC jest bankiem o bardzo dobrym standingu finansowym, który jako jedna z nielicznych globalnych instytucji finansowych nie korzystał z rządowej pomocy finansowej, więc ogromnym atutem dla naszych klientów jest wiarygodność, stabilność wynikająca z siły kapitałowej banku. Jesteśmy dla klientów bankiem pewnym i wygodnym. Myślę, że to najważniejsze korzyści, oprócz nowoczesnych systemów i usług, o których wspomniałem wcześniej.

Maciej Olejniczak, dyrektor regionalny bankowości korporacyjnej HSBC Bank Polska S.A.